De stichting

Stichting Professoren van de Straat houdt zich bezig met de financiering van kleinschalig onderwijs. Kleinschalig onderwijs is goed voor mensen, omdat leren leuk en nuttig is. Het voordeel van werken op kleine schaal is dat er zowel oog is voor de interesses en talenten van de leerling (hierdoor blijft leren leuk) als de interesses en talenten van de docent en wensen van ouders/verzorgers (hierdoor blijft leren nuttig).

Kleinschalig onderwijs is aan de éne kant duur: er wordt bij gebrek aan schaalvergroting niet efficiënt gewerkt. Aan de andere kant is het goedkoop: doordat de docent zeer flexibel kan werken zijn de overheadkosten laag. Hoe dan ook: onderwijs is een kostbare aangelegenheid. Stichting Professoren van de Straat wil graag werken met fondsen die gesteund worden vanuit de samenleving. Ook voor het bedrijfsleven liggen mogelijkheden om met kleinschalig onderwijs in zee te gaan.

Vanuit de samenleving kunnen mensen meedenken over goed onderwijs, maar wordt rigide besluitvorming van bovenaf voorkomen. Dit betekent dat het onderwijs weer in handen komt van docenten, leerlingen en ouders/verzorgers. Dus precies op de plek waar het hoort.

Organisatie

Professoren van de Straat is een professionele organisatie waar de overheadkosten zeer laag worden gehouden. Om deze reden komt het overgrote deel van de donaties terecht bij kleinschalig onderwijs.

Bestuur Professoren van de Straat:
Voorzitter: Robert-Jan van Egmond
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ieder jaar zal een jaarverslag gemaakt worden met de activiteiten van de stichting. Dit betreft zowel de financiering van kleinschalige onderwijsprojecten als acquisitie. In dit jaarverslag worden alle financiën openbaar gemaakt, waarbij donateurs anoniem blijven tenzij ze dat zelf anders willen.

Doneren

Voor het uitvoeren van onze projecten zijn wij volledig afhankelijk van donateurs. Wilt u ons steunen? Uw bijdrage kunt u overmaken op onderstaande bankrekening.

IBAN: NL82 ASNB 8804 5465 14
t.n.v. Stichting Professoren van de straat.

Jaarverslagen

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014